Seguici su:

Naša vizija

Home Naša vizija

Naša vizija

Živimo u svetu u kojem se trgovina odvija na međunarodnoj razini. Taxofia je prepoznala potrebu preduzetnika da se proširi na druge zemlje, u potrazi za novim oblicima biznisa. U roku od nekoliko godina, Takofia je ušla u većinu balkanskih zemalja, sa ciljem da svojim klijentima ponudi najbolje rešenje za njihove probleme. Svi naši napori idu u smeru da se klijentu predloži najbolja moguća usluga, da usvoji nova znanja u fiskalnom sektoru u drugim zemljama i da dalje produbimo fiskalno i računovodstveno znanje u zemljama u kojima već poslujemo.

 • Proširite se u novim zemljama
 • Pronađite nova rešenja
 • Nadogradite fiskalno i računovodstveno znanje u zemljama u koje smo već ušli
 • Predložiti nove usluge vezane za trgovinu
 • Da sebe doživljavaju kao deo iste stvarnosti, težeći istim ciljevima
 • Usmerite  aktivnosti  prema našem i vašem uspehu
 • Klijentima ponudite kvalitetne usluge i  ispunite njihova očekivanja
 • Nastojimo da optimizujemo i personalizujemo ponudu usluga za naše klinete, jer svaka delatnost ima svoje posebne potrebe
 • Postupamo u skladu sa zakonom
 • Naša vizija

 

Taxofia se konstantno prilagođava promenljivim uslovima u poslovnom svetu i brzo reaguje na stalne i nagle promene na tržištu i priprema svoje klijente za njih. Želimo da budemo referentna tačka i čvrsta podrška za sve one preduzetnike kojima su potrebne visokokvalitetne računovodstvene usluge i koji su spremni da se prošire u druge zemlje.

Postavili smo sebi cilj da svima približimo i omogućimo / olakšamo pristup svetu preduzetništva.

 • Proširite svoje usluge u nove države
 • Biti u toku  sa promenama i novinama u poreskom sistemu i računovodstvu
 • Nalaženje novih rešenja
 • Sticanje ekspertskog  znanja o poreskom sistemu i računovodstvenim standardima i normama u zemljama u kojima već poslujemo
 • Kreiranje i ponuda novih poslovnih usluga